Que facemos?

. Posted in Que facemos?

Facemos patrimonio entre todas, ou o que é o mesmo, procomún.

Métodos e Técnicas

  • Dispositivos Mancomunados: BIComún
  • Cartografías Críticas e Afectivas: BIMapas

Obradoiros e Exposicións

Desing Thinking/Comunicación 3.0

  • Blogues, Páxinas Web e Contidos Interactivos

Accións Técnicas de Conservación-Restauración Transdisciplinar

  • Deseño e posta en marcha de mecanismos de conservación preventiva
  • Informes técnicos de estado de conservación e propostas de intervención
  • Informes de valoración patrimonial e accións de posta en valor